Ratukai/ Circles

„Ratukai“ ir apgalvoti battle‘ai
Rašau šį straipsnį, kadangi noriu paskelbti tai, kas dar niekada nebuvo paskelbta apie B – boying‘o/hip – hop‘o kultūrą. Tai ne asmeninė nuomonė, o išmintis, įgauta per asmeninę patirtį bei savianalizę. Šioje kultūroje esama nerašytų taisyklių, kurios, deja, yra gerokai primirštos. Užtai aš laikau savo pareiga priminti jas, kad ateities kartos vystytųsi greičiau ir geriau. Visų pirma, jūs turėtumėte atsakyti sau į klausimą, kodėl šokate šiuos šokius? Ar tai vien dėl aplinkinių dėmesio? O gal tiesiog norite išreikšti save? Jei taip, kodėl nepasirinkote, pavyzdžiui, modernaus šokio? Nejau modernas nepadeda savęs atskleisti labiau? Visai nemenkinu šių galimų pasirinkčių, man paprasčiausiai be galo įdomu iš esmės išsiaiškinti, kodėl žmonės visgi renkasi šokti hip – hopą ar breiką. Mes hip – hop‘ą ar breiką šokti renkamės dėl to, jog tai visiškai atspindi mūsų pasaulėžiūrą ir kartu padeda mums pelnyti kitų pagarbą. Būtent tai ir yra šios kultūros esmė.
Pagarba šiuo atveju yra lygiai tas pat, kas ir pripažinimas. Šiame kontekste tai turi būti suprantama kaip tai, ką kažkas padarė ar daro, už ką yra gerbiamas, ir apskritai kas yra kas. Bus kalbama apie tai, kaip pagarbos nusipelnoma, kaip jos mokomasi, kaip bėgant laikui ji auga ir kaip ją tinkamai naudotis. Pagarba – universalus dalykas. Kiekviena kultūra supranta ją savaip. Būten tai ir skiria vienas tautas nuo kitų. Pavyzdžiui, Amerikoje pagarba reiškiama tik tada, kai jos nusipelnoma, kai tuo tarpu daugumoje Azijos regijonų ji reiškiama tol, kol jos neprarandama. Štai kodėl B – boying‘as ir hip – hop‘as yra pasaulį vienijanti kultūra. Čia itin svarbus pagarbos supratimas. Kartu su pagarba įgyjamas ir vardas. Tačiau vardą derėtu pasirinkti pagal nuopelnus arba palaukti, kol jis tau bus parinktas kitų. Pavyzdžiui, Japonijoje daugelis breikerių renkasi būti vadinami savo tikraisiais vardais. Ten be galo daug atsidavusių bei nusipelniusių breikerių, tačiau juos sunku atsiminti vien dėl jų vardų gausos ir sudėtingumo. Dabar, kai jau žinote, jog ir hip – hop‘e ir breakdance‘e yra be galo svarbus pagarbos nusipelnymas bei jos išlaikymas, jau galima pradėti kalbą apie B – boying‘o etiketą.
Sociologijoje pagarba apibūdinama šiais dviem būdais:
1. papročiai bei taisyklės, kurių laikomasi tarpusavio bendravime ir visuomeniniame gyvenime;
2. Konvencionalios, tačiau nerašytos taisyklės, kurių laikomas tam tikrose profesinėse arba socialinėse grupėse.
Daug dabartinių breikerių nesupranta, jog breakdance‘o kultūroje yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis, kad būtų nusipelnoma pagarbos. Šiuo atveju, nėra jokių lengvų pagarbos įgyjimo būdų. Pagarba čia pasiekiama tik sunkiu, atkakliu bei nuoširdžiu darbu.
Tiesą sakant, daugybė breikerių persistengia siekdami nusipelnyti pagarbos ir tai dažniausiai turi atvirkštinį poveikį. Ypač tai aktualu kiek vyresnės kartos breikeriams, kurie didžiuojasi B – boying‘o kultūra už tai, kokia ji yra dabar, ir mano jau įdėję į ją pakankamai didelį indėlį. Taigi, iškyla klausimas, kaip šioje kultūroje nusipelnoma pagarbos ir kaip ją įgyti, kai dar esi visiškai žalias.
Atsakymas – battle‘ų metu. Žemiau yra išvardinti būdai, kaip dera elgtis battle‘ų metu, kad nusipelnytumei pagarbos.

1 – as žingsnis.

Battle‘ų pobūdžiai: parodomieji battle‘ai, varžybos, iš anksto apmąstyti battle‘ai.

2 – as žingsnis. Pasirink, kur norėsi save įrodyti.

Dalyvavimas iš anksto parengtuose battle‘uose yra geras būdas pelnyti ilgalaikę pagarbą tų, kurie ten dalyvaus. Vienintelė problema yra ta, jog tokie renginiai vyksta mažose žmonių grupėse ir pagarba, kurios nusipelnysi bus pripažįstama tik toje mažoje žmonių grupelėje. Tačiau reikia turėti omenyje, jog tai – tikrai ilgai besitęsianti ir pelnyta pagarba iš kitų. Reikia žinoti ir tai, jog tokio pobūdžio renginiai reikalauja gerai išmanyti B – boying‘o etiketą.
Varžybos yra geras būdas įgyti pagarbą greitai, tačiau šiuo atveju pagarba nebus tokia ilgalaikė. Varžybos padeda į save atkreipti kitų dėmesį. Tai yra galimybė varžytis su labiau patyrusiais šios srities atstovais, tačiau be jokios reikiamybės būti pripažintam pačiam.
Parodomieji battle‘ai
Šiuo atveju jau turi būti įgyjęs pripažinimą mažesnių renginių metu, antraip nebūsi kviečiamas į renginį apskritai. Susirinkę į tokį battle‘ą, žmonės norės matyti tavo oponentą įveiktą tavęs arba atvirščiai, bet abiem atvejais tu būsi tiesiog „pasmerktas“ sudalyvauti tame renginyje.

3 – as žingsnis. Turi suprasti statusą žmogaus, su kuriuo varžysiesi.

Yra skiriami šie statusai: „Norintys pasireikšti“, kurie šokiuose nenusimano nieko ir tik žengia savo pirmuosius žingsnius, „Megėjai“, kurie jau kiek laiko šoka, bet yra tik vidutiniokai savo talentais bei įgūdžiais, „Savo kiemo didvyriai“, kurie jau yra pripažinti savo miestuose, rajonuose ar apskrityse, tačiau dar niekuomet nėra pasireiškę platesniame kontekste, „pasaulio drebintojai“, kurie jau įrodė savo galimybes tikrai plačiu mastu ir tikima, jog jie gali susirungti beveik su bet kuo, „superžvaigždės“, kurie įveikė begales varžovų ir laimi įvairiuose renginiuose beveik nuolat, „legendomis“ laikomi tie, kurie jau yra baigę savo karjerą, tačiau bus visada prisimenami kitų (kuo šis statusas prilygsta amžinai besitęsiančiam) ir “pijonieriai“, kurie „paruošė dirvą“ tam, kas vyksta dabar, tačiau, deja, jau niekada nebeturės galimybės prisijungti prie mūsų dabartinės tarpasaulinės B – boying‘o bendruomenės.

4 – as –žingsnis. Įvertink, su kokios kartos atstovu varžaisi.

Ar judu priklausote tai pačiai kartai. O gal tavo varžovas yra ankstesnės kartos atstovas?

5 – as žingsnis. Atpažink battle‘o pobūdį.

„Ratukai“ ir iš anksto apgalvoti battle‘ai.

Turi suprasti, ar teks tiesiog šokti „ratuke“, ar renginys, kuriame dalyvausi bus daug rimtesnis. „Ratukų“ atveju viskas vyksta labai paviršutiniškai ir neformaliai, pavyzdžiui, vakarėlių metu. Čia tiesiog svarbu gerai praleisti laiką. Tokiu atveju kartais ir girti žmonės išeina pasirodyti. Net jei prasideda battle‘as, į tai žiūrima nerimtai. Tuo tarpu iš anksto apmąstyti battle‘ai yra rimtas reikalas. Šiuo atveju aiškinamasi, kas geriausias. Iš tavęs tikimasi, jog sudėsi visas savo pastangas į savo pasirodymą, kadangi kiekvienas čia esantis stengsis tave įveikti. Tai panašu į neformalų, tačiau garbingą battle‘ą, kai varžomasi su visais. Natūraliai išplaukia, jog battle‘ą baigia geriausiai sušokusieji, arba pelnę daugiausiai varžovų simpatijų. Jei paskelbiamos lygiosios, kova perkeliama į šokių aikštelę.

6 – as žingsnis. Suprask, kokiame battle‘e dalyvausi.

Jei tai tėra „ratukas“, tai neturėtumei stengtis jo paversti rimtu battle‘inimu tarpusavyje, antraip visiškai sugriausi tvyrančią atmosferą. Išimti nebent galėtų būti atvejis, kuomet tikrai nori su kažkuo iš esančių ratelyje susirungti, tačiau vistiek nereikia persistengti. Jei renginys, kuriame dalyvausi bus rimtas, turi apsibrėžti, kokiame renginyje dalyvausi. Ar tai žada būti agresyvus, ar taikingas iš anksto apgalvotas battle‘as, ar išejimai bus paremti powermove‘u bei sudėtinų kombinacijų demonstravimu ar bus rodomi triukai ir stiliaus originalumas. Bet kokiu atveju, elkis atitinkamai. Išimtimi galėtų būti tik atvejis, kai tu nežina, kokio pobūdžio battle‘as tai yra ir jis yra jau prasidėjęs.

7 – as žingsnis. Išėjimas.

Kiekvienas, kas pasirodo tokiame renginyje, būtinai stengsis įrodyti, kad yra geriausias tam tikro stiliaus, technikos ar atskiro judesio įvaldymo žinovas, užtai natūralu, jog tokiuose renginiuose žmonės stebi vieni kitus ir stengiasi pasirodyti kuo geriau vieni už kitus. Kartais kai kurie tokių battle‘ų dalyviai yra tam tikros kombinacijos ar stiliaus įvaldymo profesionalai. Tokiu atveju, jie stengsis „perspjauti“ vienas kitą vis pasunkindami savo atliekamas varijacijas. Tokia yra šių battle‘ų esmė.

Iš anksto apgalvotų battle‘ų etiketas. Posukių darymas.

Kai du žmonės šoka tuo pat metu, tai vadinama rocking‘u. Breakdance‘as įtraukia ir tai, jog posūkiai turi būti daromi atsižvelgiant į kitus, kadangi dažniausiai šokių aikštelė tiesiog nėra pakankamai erdvi. Jei matai, jog kitas vyresnės kartos ar aukštesnio statuso atstovas pradėjo šokti tuo pačiu metu kaip ir tu., leisk jam pradėti pirmam. Nereikia jaudintis, jog liksi nepastebėtas, nes tik jam baigus, turėsi galimybę įrodyti save esant netgi geresniu. Galbūt ilgainiui užtai net tapsi labiau jo gerbiamas. Jei matai, jog bet kuris kitas dalyvis pradeda savo išėjimą tuo pačiu metu, leisk jam pasireikšti pirmam ir neleisk jam to padaryti nebent jei tas žmogus nesuprastų battle‘o pobūdžio. Dviems to paties statuso ar kartos atstovams pradedant savo išėjimą vienu metu, tepradeda tas, kuris žemę palies pirmas. Labai svarbu žinoti, jog vos tik baigus savo pasirodymą labai svarbu kuo greičiau gryžti atgal. Likdamas dėmesio centre būsi nesuprastas, nes taip pademonstruotumei nepagarbą kitų atžvilgiu.
Iškvietimai.
Jei kvieti kąnors susirungti, suprask to priežastį. Ar tai darai dėl beveik vienodų judesių atsikartojimo, ar nepagarbos tavo atžvilgiu, ar pripažinimo, ar norėjimo išsiaiškinti tarpusavyje. Vėliau turi apibrėžti sau, kokios kartos bei statuso atstovą kvieti susirungti. Beveik vienodų judesių atsikartojimas yra bene pozityviausia priežastis kažką iškviesti susirungti. Šiuo atveju, tai yra suprantama kaip dalis žaidimo, užtai niekas iškvietimo nepriims asmeniškai, kol nepakviesi susirungti konors iš vyresnės kartos ar turinčio tikrai aukštą statusą B – boying‘o bendruomenėje. Tačiau tokių personų nereikia dirbtinai skatinti to padaryti, nes anksčiau ar vėliau vienas jų pats pirmas tau mes iššūkį. Logiškai išplaukia, kad tokiu atveju tau parodoma itin didelė pagarba bei pripažinimas. Be pagarbos ir pripažinimo gali iškviesti susirungti tik tuos, kurie yra tos pačios kartos atstovai arba turi vienodą statusą lyginant su tavuoju. Dalinė priežastis, kodėl negalima taip elgtis su vyresniaisiais ar aukštesnio statuso atstovais yra ta, jog jie nusipelno būti gerbiami vien jau už tai, kad jie nebėra jauni. Turi suprasti, kad jie jau labai nemažai pasiekė ir nebūtų čia, jei nebūtų pasiekę to, ką yra pasiekę. Šie vyresnės kartos breikeriai jau senai nebėra pradinukai ir užtai būtų labai nesąžininga mesti kuriam nors iš jų iššūkį, ypač, jei jie nedalyvauja bendrame žaidime.
Tarpusavio ginčai neapibrėžiami jokiomis ribomis. Jei jau ir tau taip nutiko, gaku viską išsiaiškinti bet kur ir bet kada, tik ne rimto battle‘o metu. Tačiau jei tokiam kivirčui rimtos priežasties nebuvo, tai bus suprantama kaip pagarbos kitų atžvilgiu nebuvimas.
Kai iškvieti kąnors susirungti, labai tikėtina, jog iškviestasis galvos, kodėl taip padarei, ypač, jei jis yra vyresnės kartos ar aukštesnio statuso atstovas. Tavo iškviestas susirungti žmogus gali manyti, jog tu pyksti ant jo dėl stiliaus ar judesių pamėgdžiojimo, ar tiesiog nemėgsti jo, nesupranti jo statuso, ar, galų gale, negerbi jo deramai. Tokiu atveju, tikėtina, jog jis pasibjaurės tavimi ir kartu rizikuoji prarasti visų kitų dalyvaujančiųjų pagarbą tavo atžvilgiu. Išimtimi gali būti nebent naujokai, kurie dar nesupranta breakdance‘o esmės.

Iš anksto apmąstytų battle‘ų etiketas. Ką daryti ir ko vengti.

1. Neliesk kitų nepagarbiai ar su piktais ketinimais, nebent nori su jais susikauti.
2. Neburnok. Išimtis gali būti taikoma tik tais atvejais, kuomet įsiplieskia tarpusavio konfliktas ar jaučiama kito nepagarba tavo atžvilgiu.
3. Elkis pagarbiai net ir battle‘ui pasibaigus, nebent jauti, jog jis dar nėra baigtas.

DyzeeliciuosSuperNaturalzZzZ
Rock4Christ movement
7 Commandoz
Cartel Creative
R – 16

Vertė Mykolas J.